Centrum jógy - Plzeň, Rooseveltova ul.

adresa:              Plzeň, Rooseveltova ul. 8

Růžena Moravcová

IČ:                      86903870

provozovna:     1013717937

Ing. Jan Moravec

IČ:                      03642224

provozovna:     1010252674


e-mail:              c e n t r u m j o g y @ g m a i l . c o m

telefon:             7 2 3  0 6 8  1 5 7


w w w . j o g a m o r a v c o v a . c z

© Copyright Centrum jógy